Hakkımızda Hizmetler Referanslar İletişim Online Arıza Ürünler
Alevko
· Ana Sayfa
· Baca Gazı Analizi
· Bilgi Bankası
· Bizi Önerin
· Müşteri Hesabınız
· Personelimiz
· Site Haritası
· Ulaşım/Kroki
· Ürünler
· Ziyaretçi Defteri
Ürünler
No Ads submitted yet
Analizin Önemi
Alo Servis
Ziyaretçi Sayacı
Pazartesi1003
Salı1293
Çarşamba1586
Perşembe1447
Cuma1591
Cumartesi1515
Pazar1033
Toplam:3488671
En Çok:26303
Welcome to Adobe GoLive 6
Değerli Tüketici Dostumuz;

Bilindiği üzere ısıtma sistemleri konforlu yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Teknolojik yeniliklerle her gün gelişen bu sistem, tüketici olarak bu sistemlerden yararlanan bizleri de bu yenilikleri kullanmaya mecbur etmektedir.

Doğalgaz metropol kentlerde yaşayan bizlerin hayatımızın her noktasına yerleşmiş, çevreci, temiz bir yakıt olması nedeniyle de hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır.

Bizler neredeyse günün 24 saati mesken, bina vb. yerlerde ısıtma, sıcak su elde etme, pişirme amaçlı, sanayi sektöründe ise fabrikalar, atölye ve fırınlarda üretim amaçlı olarak yoğun bir şekilde doğalgaz kullanmakta ve bu kullanım sonucunda gaz dağıtım firmalarına yüklü faturalar ödemekteyiz.

Kabarık doğalgaz faturalarından bezmiş olan her tüketicinin arzusu bu fatura tutarlarının düşmesi ve gerçek manada tam anlamıyla ısınmaktır. Birçok tüketici dostumuz ödemiş olduğu yüksek faturalara karşılık tam anlamıyla ısınamamaktan dert yanmaktadırlar.

Tüketici dostlarımızın karşılaştıkları kabarık faturalara rağmen ısınamamalarının nedeni, sistemlerindeki yanlış uygulamaların yanında, çoğunlukla ısıtma, sıcak su ve üretim amaçlı kullanmakta olduğumuz doğalgazın sistemlerimizde yanlış ve bilinçsiz kullanımı sebebiyle tam olarak yakılamamasıdır.

Birçok tüketici dostumuz, kazan dairesinde bulunan brülörünün arıza yapmadan çalışmasını yeterli görmekte, bakım yapılmadan yıllarca çalışan brülörlerinin arıza yapmaması sebebiyle teknik servislere ücret ödemediği için kendisini karlı hissetmektedir.

Fakat bu tüketici dostlarımız şu konuyu gözardı etmektedirler;

Yıllarca bakım ve kontrolleri yapılmadan yanan, veya sezon içerisinde ayarları ile oynanan brülörler, doğalgazı yanması gereken Emisyon değerlerinde yakıyor mu?

Kazan içerisinde yanma ortamında yanan doğalgaz uygun yanma dediğimiz verime ulaşarak, tam anlamıyla enerjiye çevrilebiliyor mu?

Bu iki hususu göz ardı eden tüketici dostlarımız, doğalgazı uygun yanma verimine ulaştıramayan, yanması gereken değerlerinde yakamayan bu brülörler ve sistemler yüzünden gerektiği şekilde ısınamamakta, istedikleri verimi alamamaktadırlar. Bu sebeple tüketici dostlarımız ısınmak amacıyla yüklü paralar yatırdıkları doğalgazın tam anlamıyla yanmadan bacadan uçup gitmesine de seyirci kalmaktadırlar.

Doğalgazın kazan içerisinde tam olarak enerjiye dönüştürülebilmesi için, yanma odasına verilen yakma havası (oksijen) ile yakıtın (doğalgaz) tam anlamıyla karışması gerekmektedir. Ancak bu sayede sağlanan uygun yanma ile doğalgazdan istenilen enerji elde edilebilecek, doğalgaz bu yanma ile verimli, ucuz ve temiz bir yakıt olma özelliğini koruyacaktır.

Tam yanma ile elde edilen bu enerji kazan içerisinde sağlanacak ısı transferi ile evlerimizi ısıtacak, üretimimize katkı sağlayacak sistem içerisinde gerçekleşen uygun yanma sayesinde bacadan atılan enerji minimuma indirilecektir.

Doğalgazın kazan içerisinde tam anlamı ile yanıp yanmadığı ise ancak Baca Gazı Analizi ve Emisyon Ölçümlerinin yapılması ile anlaşılabilmektedir.

Isıtma sektörü içinde görev yapan uzmanların görüşü, bu ölçümlerin en az yılda bir kez yapılması, makul olanın ise sezon başı ve ortasında yapılmasının bir gereklilik olduğu yönündedir.

Peki Baca Gazı Analizi ve Emisyon ölçümü nedir? Bu ölçüm nasıl yapılmaktadır?

Baca Gazı Analizi ve Emisyon Ölçümü doğalgaz yakan cihazlarda doğalgazın yakma standart ve normlarına uygun şekilde yanıp yanmadığının elektronik ölçüm cihazıyla ölçülmesidir.
Kazan ve brülör sistemlerinde en uygun ve ideal yanmayı sağlayacak iki temel faktör vardır. Birincisi yakıt ayarı, ikincisi de hava ayarıdır. Bu iki ayarın sürekli olarak maksimum ve minumum değerler arasında dengesi sağlanarak, kazan içerisinde yakıtın en ideal şekilde yanma işlemi gerçekleştirilir.
Doğalgaz yakan cihazlarda en uygun yanma değerinin anlaşılabilmesi ne yazık ki gözle yapılan ayarlarla mümkün değildir. Gözle yapılan ayarla kazan içerisinde oluşan alevin rengine bakılarak yaklaşık bir ayar yapılabilir. Bu şekilde yapılan ayarlamada mavi alev rengi tam değerler bilinmemek kaydıyla uygun yanmaya yakın bir yanışı, portakal rengi alev eksik yanmayı ve karbonmonoksit oluşumunu, diğer bir deyişle fakir yanmayı, kısa ve mor renkli alev ise yakıtın tam anlamı ile yakılamamasını ifade eder. Bunada zengin yanma denmektedir. Bu şekilde meydana gelen yanmada gözleri yaşartan ve genzi yakan bir gaz oluşumu meydana gelir ve bu oluşan gaz insan sağlığını tehdit ettiği gibi doğalgazın yanmadan kazan bacasından atmosfere atılması demektir.

Kazan içerisinde tam, uygun ve ideal yanma için maksimum ve minumum değerler arasındaki bu dengenin sağlanabilmesi, ancak Baca Gazı Analizi ve Emisyon ölçümü sayesinde anlaşılabilmektedir. Bu ölçüm ile yanma verimliliği en uygun ve ideal şekilde ayarlanabilmekte, yakılan doğalgazdan istenilen enerji tam anlamıyla elde edilebilmektedir.
Yanmanın gerçekleştiği sistemde hava ayarı dengeli bir şekilde ayarlanarak doğalgazın yanması için gerekli olan havanın en uygun şekilde ayarlanması gerekir. Şayet yanmanın gerçekleştiği ortama az miktarda oksijen girerse, yanma tam olarak gerçekleşemeyeceği için ortaya yüksek miktarlarda karbonmonoksit çıkar. Bu da yanma veriminin kötü olduğunun, yani doğalgazdan elde etmek istediğimiz enerjiyi elde edemediğimizi ve yakıtın yakılamadan bacadan sokağa atıldığının bir göstergesidir.
Diğer bir konu eğer hava klapeleri gereğinden fazla açılırsa, yani yanmanın olduğu yanma odasına gereğinden fazla hava/oksijen girişi sağlanırsa bu defa da açığa karbonmonoksit çıkartılmış olur. Yani teorik olarak yanmanın oluştuğu ortamdaki doğalgaz tam anlamıyla yanmamış olacaktır. Fakat ortama verilen fazla hava sebebiyle ısıtma sisteminde soğuma meydana gelecek, bu şekilde oluşan bu dengesiz yanma sebebiyle yine enerji kaybı ortaya çıkacaktır.
En yüksek yanma verimi, hava/oksijen fazlalığının en düşük seviyeye çekilerek, ısı kaybının en düşük seviyede tutulması ile sağlanır.
Baca Gazı Analizi ve Emisyon ölçümü ile O2, CO, CO2, baca sıcaklığı ve yanma verimliliği gibi değişkenler ölçülerek sistemin maksimum yanma verimi ile minimum verim kaybı kontrol altına alınır. Buda enerji kaybını minimuma indirmek demektir.
Emisyon değerlerinin sınırı, TC Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde tanımlanmıştır. Tüketici dostlarımız mesken, bina, fabrika, atölye fırın vb. tüm tesislerde çevre bilinciyle hareket ederek bu limitleri göz önünde bulundurmalı ve kullanmakta oldukları ısıtma sistemlerinin emisyonlarını kontrol altında tutmaları gerekmektedir.
Unutulmamalıdır ki…!
Enerji zor kazanılır, bilinçsiz kullanımlar sebebiyle de kolay kaybedilir. Enerjiyi bilinçli ve tasarruflu kullanmak ülke bütçesine katkı sağlayarak ekonomimizin düzelmesine yardımcı olmasının yanında, geleceğimiz olan çocuklarımıza bırakacağımız büyük bir mirastır.

Tasarruf edilen ENERJİ=GELECEĞİMİZ.

Saygılarımızla.Alevko Ltd. Şti.
Birlik Mahallesi 96. Sokak 9/A Çankaya/Ankara Tel: 0 (312) 496 50 50 Fax: 0 (312) 496 47 40